• Polski
  • English
  • Русский

RRH

Egzegeza życiorysu Zbigniewa Brauna

Jesienią 1947 r. żołnierz Armii Krajowej z Radzynia Podlaskiego, powstaniec warszawski, jeniec niemieckiego stalagu Zbigniew Braun powrócił do kraju znajdującego się pod komunistyczną władzą. Wezwany do Rejonowej Komendy Uzupełnień „ludowego” Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej złożył własnoręczny życiorys, w którym opisał swoje losy w okresie II wojny światowej. Piotr Gorzelańczyk poddał ten dokument krytycznej historycznej analizie. Zapraszamy do lektury.

Continue reading

Niemieckie obozy pracy dla Żydów w powiecie radzyńskim

W czasie II wojny światowej na terenie powiatu radzyńskiego zlokalizowano 20 niemieckich obozów pracy dla Żydów. Do pracy kierowano ludzi nieprzystosowanych do ciężkich warunków, bez odpowiednich narzędzi i odzieży. Poważnym problemem był brak żywności. Prowadziło to w konsekwencji do częstych wypadków śmierci głodowej oraz do epidemii i chorób. Placówki te służyły nie tyle niemieckim celom gospodarczym, co eksterminacyjnym. Obozy pracy i inne miejsca pracy przymusowej stały się miejscem stopniowego wyniszczenia znajdujących się tam osób.

Zagadnienie omawia w swoim artykule Sławomir Mańko. Zapraszamy do lektury: https://doi.org/10.36121/RRH.21.2023.5 Continue reading

Obrońcy wiary obrządku unickiego z Dołhobrodów

Na skutek działań władz rosyjskich w 1874 r. Dołhobrody musiał porzucić ostatni unicki kapłan, Leon Horoszewicz. Trzydzieści lat później parafię opuścił również unita Andrzej Błyskosz, który udał się z pielgrzymką do papieża Piusa X. Jego celem było przekazanie petycji przeciw prześladowaniom unitów ze strony Rosjan.

Zapraszamy do lektury artykułu Mateusza Sarnackiego poświęconego tym dwóm wybitnym unitom. Continue reading

Rosjanie w służbie III Rzeszy Niemieckiej

W czasie II wojny światowej przedstawiciele narodów zamieszkujących Związek Sowiecki byli najliczniejszymi spośród zagranicznych ochotników wchodzących w skład jednostek wojskowych walczących po stronie Niemiec. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem rosyjskich formacji w służbie III Rzeszy, który przygotował Marcin Barej.

Przejdź do artykułu.

Continue reading

Na Podlasiu o Niemczech i Sowietach

Przez dekadę 1922-1932 tygodnik narodowo-katolicki „Podlasiak” wpływał na opinie mieszkańców regionu. Katarzyna Grudzień analizuje informacje przekazywane przez redakcję na temat Niemiec i Związku Sowieckiego w tak istotnym okresie dla kształtowania się dwóch socjalistycznych totalitaryzmów, które w końcu lat 30. XX w. staną się przyczyną upadku II Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do lektury. Continue reading

Obraz Matki Bożej Niepokalanej z Czemiernik

W kościele parafialnym w Czemiernikach, w ołtarzu głównym znajduje się duży obraz Matki Bożej Niepokalanej pędzla Antoniego Michalaka. Inicjatorem namalowania obrazu był ówczesny administrator parafii, ks. Józef Kuniec. Artysta był jednym z członków grupy malarskiej Bractwo Św. Łukasza, charakteryzującej się nawiązaniem do malarstwa tradycyjnego oraz malowaniem wątków historycznych i religijnych. Z tych względów był on polecany przez Kurię Biskupią proboszczom diecezji lubelskiej i dzieła artysty można odnaleźć w wielu muzeach, kościołach i galeriach prywatnych.

Zapraszamy do lektury artykułu prof. Anny Łosowskiej: http://radzynskirocznik.pl/?page_id=3350 Continue reading