• Polski
  • English
  • Русский

RRH

Akcja “Burza” na Podlasiu południowym

W 1944 r. południowe Podlasie stanowiło ważny element zmagań na froncie wschodnim. Armii Czerwonej otwierało drogę na Warszawę a następnie na Berlin. Istotnym elementem walk było włączenie się do boju oddziałów Armii Krajowej. Ogółem do akcji „Burza” zmobilizowano w obwodach podlaskich Armii Krajowej ok. 10 000 żołnierzy. Szczególnie ciężkie walki toczyły się o Siedlce, trwały one od 24 do 31 lipca 1944 r.

Zapraszamy do lektury artykułu Wiesława Charczuka: WEJDŹ!

Continue reading

Uczeń wyklęty

Zapraszamy do lektury studium przypadku, w którym opisano perypetie ucznia liceum w Komarówce Podlaskiej Jana Rudko w okresie stalinowskim. Antykomunistyczne adnotacje pozostawione na książce wypożyczonej z biblioteki szkolnej spowodowały, że z dnia na dzień stał się „wrogiem ludu”, “faszystą”, wyrzucono go ze szkoły i znalazł się w kręgu zainteresowania komunistycznej policji politycznej. Przypadek licealisty, będący epizodem szczytu prześladowań komunistycznych w Polsce, wpisuje się w obraz polskiej młodzieży szkolnej ściganej z powodów politycznych przez totalitarne komunistyczne państwo. Przejdź do artykułu

Continue reading

Rekruci armii rosyjskiej z gminy Suchowola na Wielką Wojnę

Wynikiem badań Mateusza Pachuckiego jest ustalenie z imienia i nazwiska 122 mieszkańców gminy Suchowola, którzy służyli w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej. Podstawnym źródłem opracowania jest rosyjski projekt „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов” (gwar.mil.ru), stworzony przez Ministerstwo Obrony Rosji przy wsparciu Federalnej Agencji Archiwalnej i Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego.

Zapraszamy do lektury nowego artykułu na naszych łamach pt. Rekruci z gminy Suchowola w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle rosyjskiego projektu „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов”

Continue reading

Na liście ministerialnej

Z przyjemnością informujemy, że Radzyński Rocznik Humanistyczny znalazł się w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat w tej sprawie został ogłoszony dziś przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za opublikowanie artykułu na łamach naszego rocznika można otrzymać 20 pkt.

Continue reading

Drukowana wersja tomu 19/2021

Prosto z drukarni dotarł do nas tom 19 “Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” za 2021 rok. Aby go nabyć zapraszamy do Księgarni Zaborek w Radzyniu Podlaskim, Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim, na stronę internetową Wydawcy oraz – oczywiście – do wersji cyfrowych na naszej stronie. Continue reading

Wpływ pogody na przebieg bitwy pod Chocimiem (1621)

Ze względu na letnie ulewy koncentracja wojsk tureckich pod Chocimiem w 1621 r. została znacznie spowolniona. Z drugiej strony upał panujący z końcem sierpnia w Rzeczypospolitej opóźnił przybycie nad granicę sił królewicza Władysława Zygmunta Wazy, co nie pozostało bez wpływu na plany polskiego dowództwa. O wpływie pogody na przebieg batalii pisze w swoim artykule Artur Goszczyński.

Zapraszamy do lektury. Continue reading

Wyniki ewaluacji ICI za 2020 rok

Z przyjemnością informujemy, że Radzyński Rocznik Humanistyczny pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List za rok 2020. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) to 74.05.

Oznacza to wzrost o kolejne 3,15 pkt. w stosunku do roku 2019. Continue reading