• Polski
 • English
 • Русский

O czasopiśnie

Radzyński Rocznik Humanistyczny (zalecany skrót przy opisach bibliograficznych: RRH) to czasopismo naukowe, które publikuje efekty badań z dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • historia,
 • archeologia
 • nauki o sztuce.

Swoim zainteresowaniem obejmuje głównie miasto Radzyń Podlaski i ziemię radzyńską, nie stroni jednak także od podejmowania tematyki regionalnej, makroregionalnej oraz ogólnej. Poza recenzowanymi materiałami naukowymi zamieszcza wspomnienia o przeszłości miasta oraz artykuły upamiętniające jego dzień dzisiejszy. Pierwszy tom pisma ukazał się w 2001 roku.

Pismo jest indeksowane w bazach:

 • Punkty ministerialne:                              
 • 2024: 20
 • 2023: 40
 • 2019-2022: 20
 • 2016-2018:   7
 • 2015:   7
 • 2013:   3
 • 2011:   2
 • ISSN 1643-4374
 • Pierwotną wersją pisma jest wersja drukowana