• Polski
  • English
  • Русский

O czasopiśnie

Radzyński Rocznik Humanistyczny (zalecany skrót przy opisach bibliograficznych: RRH) to czasopismo naukowe, które publikuje efekty badań z dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach:

  • historia,
  • archeologia
  • nauki o sztuce.

Swoim zainteresowaniem obejmuje głównie miasto Radzyń Podlaski i ziemię radzyńską, nie stroni jednak także od podejmowania tematyki regionalnej, makroregionalnej oraz ogólnej. Poza recenzowanymi materiałami naukowymi zamieszcza wspomnienia o przeszłości miasta oraz artykuły upamiętniające jego dzień dzisiejszy. Pierwszy tom pisma ukazał się w 2001 roku.

Pismo jest indeksowane w bazach:

 

  • Punkty MNiSW 2019: 5
  • ISSN 1643-4374
  • Pierwotną wersją pisma jest wersja drukowana