O czasopiśnie

Radzyński Rocznik Humanistyczny to czasopismo naukowe, które publikuje efekty badań z zakresu nauk humanistycznych z przewagą tematyki historycznej. Swoim zainteresowaniem obejmuje głównie miasto Radzyń Podlaski i ziemię radzyńską, nie stroni jednak także od podejmowania tematyki regionalnej, makroregionalnej oraz ogólnej. Poza recenzowanymi materiałami naukowymi zamieszcza wspomnienia o przeszłości miasta oraz artykuły upamiętniające jego dzień dzisiejszy. Pierwszy tom pisma ukazał się w 2001 roku.

Pismo jest indeksowane w bazach:

 

Punkty MNiSW 2019: 5

ISSN 1643-4374

Pierwotną wersją pisma jest wersja drukowana.