• Polski
 • English
 • Русский

Bibliografia zawartości

ZAWARTOŚĆ TOMÓW 1-21 (PRACE NAUKOWE)

Radzyń i ziemia radzyńska

 1. Banach M., Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku [t. 12, 2014, s. 49-59]
 2. Bednarski M. D., Rewolucja agrarna w powiecie radzyńskim 1944-1956 [t. 6, 2008, s. 241-272]
 3. Bobryk W., Sprawozdanie o. Cyryla Hanuszczaka o stanie parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) w Szóstce z 1933 roku [t. 9, 2011, s. 201-207]
 4. Bosko M., Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931
 5. Charczuk W., Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 [t. 7, 2009, s. 167-173]
 6. Charczuk W., Struktura i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w latach 1944-1947 [t. 6, 2008, s. 215-226]
 7. Czyż P.A., Wykaz ziemiaństwa powiatu radzyńskiego z lat 1882-1897 na podstawie rządowych publikacji Pamjatnyje Kniżki Siedleckoj Guberni [t. 19, 2021, s. 25-36]
 8. Dąbrowski M., Śladami komunistycznych zbrodni na Lubelszczyźnie. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w świetle wybranych materiałów archiwalnych IPN [t. 6, 2008, s. 312-334]
 9. Demidowicz T., Starostwo kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie XVIII wieku. Wielkość i stan ekonomiczno-społeczny [t. 8, 2010, s. 24-36]
 10. Gątarczyk A., Dobra ziemskie Branica w dobie uwłaszczenia [t. 1, 2001, s. 47-85]
 11. Gątarczyk A., Dzieje unickiej parafii w Radzyniu Podlaskim [t. 6, 2008, s. 28-54]
 12. Gątarczyk A., Stadnina koni w Suchowoli w powiecie radzyńskim [t. 2, 2002, s. 67-86]
 13. Gil A., Parafie Kościoła wschodniego w Wohyniu do początków XVIII wieku [t. 3, 2005, s. 29-35]
 14. Gombin K., Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata [t. 6, 2008, s. 55-66]
 15. Gontarek A., Spis członków gminy żydowskiej w Radzyniu Podlaskim sprzed 1939 roku [t. 8, 2010, s. 208-238]
 16. Gontarek A., Z dziejów żydowskiej przedsiębiorczości w Radzyniu Podlaskim w okresie międzywojennym – przypadek przewoźnika samochodowego Henocha Gotesdynera (na tle sytuacji zarobkowego transportu samochodowego w województwie lubelskim) [t. 19, 2021, s. 45-63]
 17. Gontarek A., Żydzi radzyńscy na fotografiach – błędy w opisach katalogu YIVO [t.17, 2019, s. 113-118]
 18. Gorzelańczyk P., Wojenny życiorys Zbigniewa Brauna ps. „Grot” [t. 21, 2023, s. 143-187]
 19. Górak A., Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim [t. 4, 2006, s. 19-28]
 20. Górak A., Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku [t. 19,2021, s. 17-24]
 21. Jaremek A., Aparat ochrony porządku publicznego w powiecie radzyńskim w latach 1944-1948 [t. 3, 2005, s. 136-143]
 22. Jaworski W., Legalne organizacje społeczne w powiecie radzyńskim do 1914 roku [t. 13, 2015, s. 59-70]
 23. Joniec G., Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918-1939. Zarys problematyki badawczej [t. 6, 2008, s. 140-165]
 24. Jurkiewicz T., Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w świetle aktów stanu cywilnego [t. 4, 2006, s. 258-263]
 25. Kalinowski Sz., Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej [t. 11, 2012, s. 19-45]
 26. Kalinowski Sz., Rola administracji w propagowaniu legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939 [t. 14, 2016, s. 161-195]
 27. Kamiński M. M., Szum E., Prometeizm Janosika Podlaskiego w relacjach przyjaciół. Źródła do biografii Józefa Koryckiego [t. 18, 2020, s. 119-145]
 28. Karpiński G., Jan Grudziński „Płomień” (1914-1948) [t. 16, 1/2018, s. 167-177]
 29. Kłapeć J., Działalność agend Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej 1940-1944 [t. 1, 2011, s. 129-162]
 30. Kołodziejczyk A., Morderstwo Dawida Siedlarza. Karta z dziejów Komunistycznej Partii Polski w Radzyniu Podlaskim [t. 3, 2005, s. 97-105]
 31. Kołodziejczyk M., Kapłan z duszą naukowca. Ks. Dr Stanisław Zabielski (1956-2002) [t. 8, 2010, s. 128-133]
 32. Kołodziejczyk M., Tadeusz Semeniuk (1937-2011) [t. 9, 2011, s. 277-280]
 33. Kopiński J., Współpraca sekretarki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim, Marii Płachty, z oficerem wywiadu Komendy Obwodu WiN Radzyń Podlaski [t. 4, 2006, s. 163-169]
 34. Korulczyk J., Inwigilacja NSZZ „Solidarność” przez SB w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1981 [t. 7, 2009, s. 253-271]
 35. Kowalik J., Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu rodu Szlubowskich [t. 4, 2006, s. 13-18]
 36. Kowalik J., Ludność Radzynia podlaskiego na przestrzeni wieków. Przyczynek do dziejów społeczności miasta [t. 6, 2008, s. 126-139]
 37. Kowalik J., Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768). Przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II połowie XVIII wieku, [t. 1, 2001, s. 35-46]
 38. Kowalik J., Pamiętnik Bronisławy z Woronieckich Doria Dernałowicz [t. 6, 2008, s. 295-311]
 39. Kowalik J., Regulamin powinności włościan dóbr Kąkolewnica [t. 2, 2002, s. 189-194]
 40. Kwiatkowski T., Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński – Mistrz i Uczony (1919-1986) [t. 8, 2010, s. 96-127]
 41. Leszczyńska D., Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak [t.17, 2019, s. 53-68]
 42. Litwiński R., Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939 [t. 1, 2001, s. 112-128]
 43. Łonak W. A., Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci gazowej relacji Białka k/Radzynia Podlaskiego – Wohyń – Milanów – Parczew [t. 8, 2010, s. 150-190]
 44. Łosowska A., Immaculata (Matka Boża Niepokalana) w kościele parafialnym w Czemiernikach i twórcy Obrazu – w siedemdziesięciolecie powstania dzieła
 45. Łosowska A., Jemu dar dobroci i wielkiej kultury był dany od Boga wraz z życiem – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989) [t. 17, 2019, s. 273-292]
 46. Łosowski J., Sądy rugowe w Czemiernikach w XVII wieku, [t. 1, 2001, s. 7-34]
 47. Magier D., Historia werbunku Ireny Golec na informatora Służby Bezpieczeństwa do rozpracowania „prawicowych elementów” w Zarządzie Powiatowym Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Radzyniu Podlaskim [t. 14, 2016, s. 263-282]
 48. Magier D., Kierunki działań informacyjno-propagandowych poakowskiego podziemia antykomunistycznego w Obwodzie Radzyń w latach 1945-1946 [t. 13, 2015, s. 109-123]
 49. Magier D., Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [t. 9, 2011, s. 116-134]
 50. Magier D., Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944 [t. 6, 2008, s. 166-214]
 51. Magier D., Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna [t. 10, 2012, s. 102-115]
 52. Magier D., Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1963-1975) – jako przedmiot badań archiwoznawcy [t. 16, 1/2018, s. 191-200]
 53. Magier D., Przywilej Jana III z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolembrodach [t. 1, 2001, s. 165-170]
 54. Magier D., Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dóbr ziemskich Radzyń, wizja niepodległości [t. 17, 2019, s. 93-112]
 55. Magier D., Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku [t. 18, 2020, s. 55-72]
 56. Magier D., Uczeń wyklęty 1950-1956. Przypadek Jana Rudko z liceum w Komarówce Podlaskiej
 57. Magier D., Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 [t. 9, 2011, s. 208-251]
 58. Majczyna T., Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim [t. 3, 2005, s. 170-182]
 59. Mańko Sławomir, Niemieckie obozy pracy przymusowej dla Żydów w powiecie radzyńskim w okresie II wojny światowej [t. 21, 2023, s. 73-112]
 60. Matusak P., Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944 [t. 4, 2005, s. 138-162]
 61. Miernik M., Siurek J., Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii [t. 17, 2019, s. 27-51]
 62. Niemirka B., Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego [t. 4, 2006, s. 7-12]
 63. Orłowski P., Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej [t. 15, 2017, s. 211-220]
 64. Oworuszko E., Pozostałości księgozbioru Potockich z Radzynia w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie [t. 12, 2014, s. 61-95]
 65. Pachucki M., Rekruci z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej [t. 18, 2020, s. 21-42]
 66. Pachucki M., Rekruci z gminy Suchowola w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej (1914-1918) w świetle rosyjskiego projketu „Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов”
 67. Piątkowski S., Probostwo rzymskokatolickie w Wohyniu w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku [t. 3, 2005, s. 36-46]
 68. Pietrzela T., Radzyń Podlaski w pradziejach i średniowieczu [t. 6, 2008, s. 11-27]
 69. Pietrzela T., Wyniki badań Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze parafii Czemierniki [t. 3, 2005, s. 19-28]
 70. Pietrzela T., Znalezisko kamiennego toporka z Radzynia Podlaskiego [t. 3, 2005, s. 203-204]
 71. Pisarek K., Okolice Wohynia i Bezwoli w świetle Archeologicznego Zdjęcia Polski [t. 3, 2005, s. 9-18]
 72. Rogalski A., Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba nakreślenia problemu badawczego [t. 6, 2008, s. 67-125]
 73. Rogalski A., Wybrańcy z Ziemi Łukowskiej. Część 2 – Kąkolewnica, Ruska Wola i Żakowa Wola [t. 2, 2002, s. 171-188]
 74. Romanek J., Powstanie i działalność PSL mikołajczykowskiego w powiecie radzyńskim w latach 1945-1947 [t. 6, 2008, s. 227-240]
 75. Romanek J., Raport specjalny Szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim z przebiegu wyborów 1947 roku w powiecie radzyńskim [t. 6, 2008, s. 335-343]
 76. Romanek J., Kadra kierownicza radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1946 [t. 10, 2012, s. 67-91]
 77. Rozwadowska D., Działalność Ochotniczej Straży Ogniowej w Radzyniu Podlaskim do 1918 roku [t. 2, 2002, s. 33-42]
 78. Sitkiewicz D., Albert Johann Goldgruber. Zbrodnicza działalność kapitana żandarmerii niemieckiej na powiaty bialski, puławski i radzyński w latach 1939-1944 [t. 19, 2021, s. 99-109]
 79. Sitkiewicz D., Dokumenty dotyczące Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Obwód Radzyń Podlaski w zbiorach Zygmunta Mańkowskiego i Ireneusza Cabana [t. 18, 2020, s. 43-53]
 80. Sitkiewicz D., Konstanty Bolesław Witkowski ps. Müller – komendant Obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski w latach 1941-1944 [t. 17, 2019, s. 197-210]
 81. Sitkiewicz D., Listy Stanisława Doria Dernałowicza do Alicji Lutostańskiej z lat 1990-1992 [t.17, 2019, s. 331-348]
 82. Sitkiewicz D., Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926/1927 w świetle Księgi Adresowej Polski [t. 8, 2010, s. 191-196]
 83. Skupieński K., Jak powstał i co symbolizuje herb powiatu radzyńskiego [t. 3, 2005, s. 211-214]
 84. Stefaniak I., Niemcy wobec Kościoła – Kościół wobec Niemców. Okupacja niemiecka w dekanacie radzyńskim w latach 1939-1944 [t. 17, 2019, s. 175-196]
 85. Szum E., Bez wyroku. Postscriptum do losów Józefa Koryckiego [t. 16, 2/2018, s. 573-584]
 86. Szum E., Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego [t. 17, 2019, s. 293-304]
 87. Szum E., Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em [t. 11, 2013, s. 127-141]
 88. Tarkowski P., Szczepienia ochronne przeciw ospie w powiecie radzyńskim w świetle prac Zygmunta Michałowskiego na tle działań prewencyjnych prowadzonych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku [t. 14, 2016, s. 147-159]
 89. Wawryniuk A., Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej [t. 10, 2012, s. 50-66]
 90. Welik G., Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku [t. 1, 2001, s. 171-188]
 91. Wereda D., Z dziejów parafii unickiej w Przegalinach [t. 2, 2002, s. 9-32]
 92. Wiktorowicz P., Łowiectwo i wybrane zagadnienia okołołowieckie w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939
 93. Wilkowski E., NSZZ Solidarność w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1989 [t. 12, 2014, s. 175-211]
 94. Wołodko J., Dokument z 1862 roku znaleziony w pounickim kościele w Bezwoli [t. 3, 2005, s. 205-210]
 95. Wołodko J., Relacja Szymona Lasko o wprowadzeniu prawosławia w parafii unickiej pw. Św. Nikity w Bezwoli [t. 4, 2006, s. 240-251]
 96. Woś E, i Z., Szkic z dziejów samorządności w mieście Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych do najnowszych [t. 7, 2009, s. 207-252]
 97. Zawada J., Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim [t. 9, 2011, s. 135-158]

Miasta sąsiednie

 1. Albiniak A., Albiniak E., Przestrzeń prowincjonalno-muzealna. Wstępne wyniki badań o początkach muzealnictwa w Janowie Lubelskim [t. 13, 2015, s. 71-82]
 2. Bechta M., Egzekwowanie sprawiedliwości w podziemiu niepodległościowym w powiecie Biała Podlaska 1939-1944 [t. 2, 2002, s. 127-138]
 3. Bechta M., Oddział Samoobrony ROAK Obwodu Biała Podlaska i Inspektoratu Rejonowego „Północ” por. Roberta Domańskiego („Jarach”, „Florian”) [t. 2, 2002, s. 195-202]
 4. Bednarski W. W., Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD [t. 5, 2007, s. 145-155]
 5. Będkowska H., Tajne nauczanie w powiecie łukowskim w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) [t. 7, 2009, s. 135-145]
 6. Bielski M., Moja Galeria Parczewska [t. 8, 2010, s. 197-207]
 7. Bogusz M., Szkoła elementarna w Łęcznej pod zaborem rosyjskim do 1865 roku [t. 7, 2009, s. 57-95]
 8. Borek P., Działalność NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej (1980-1989) [t. 14, 2016, s. 283-300]
 9. Borek P., Garnizon Biała Podlaska podczas wojny obronnej 1939 roku [t. 3, 2005, s. 119-135]
 10. Borek P., Kultura fizyczna w garnizonie Siedlce w latach 1922-1939 [t. 16, 1/2018, s. 113-131]
 11. Borek P., Obchody świąt i uroczystości pułkowych i państwowych w garnizonie Siedlce 1918-1939 [t. 11, 2012, s. 47-62]
 12. Borek P., Organizacja i funkcjonowanie rewkomów na terenie powiatu łukowskiego (11-17 sierpnia 1920 r.) [t. 13, 2015, s. 83-100]
 13. Charczuk W., „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie w latach 1916-2006 [t. 8, 2010, s. 134-149]
 14. Charczuk W., Działalność zbrojna „żołnierzy wyklętych” przeciwko władzy komunistycznej na terenie gminy Zbuczyn w latach 1944-1956 [t. 11, 2012, s. 107-126]
 15. Charczuk W., Fakty i mity w akcji zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberanteilung „SF-Zug Nr 82” pod Borkami Kosami 29 lutego 1944 roku [t. 9, 2011, s. 79-90]
 16. Charczuk W., Kryptonim „Kruk”. Rozpracowanie przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa ppor. Czesława Ługowskiego „Kobus” – żołnierza podlaskich konspiracyjnych struktur podziemia narodowego, późniejszego wieloletnego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim [t. 19, 2021, s. 111-144]
 17. Charczuk W., Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 – czerwiec 1945) [t. 5, 2007, s. 131-144]
 18. Charczuk W., Spółdzielczość na terenie powiatu siedleckiego w latach 1907-1944 [t. 14, 2016, s. 237-261]
 19. Charczuk W., Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1658-2013. Próba zarysu [t. 13, 2015, s. 7-39]
 20. Chodakiewicz M. J., Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyźnie. Z dziejów okupacji niemieckiej w Janowskiem [t. 2, 2002, s. 113-126]
 21. Czerwieniec-Ivasyk M., Stanowiska archeologiczne w powiecie siedleckim [t. 21, 2023, s. 7-29]
 22. Czyż P., Archiwum Klasztoru oo. Paulinów we Włodawie [t. 5, 2007, s. 249-254]
 23. Czyż P., „Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola” ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku [t. 15, 2017, s. 43-62]
 24. Czyż A. Piotr, Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii. Zbiory Reginy Jachimczuk [t. 16, 1/2018, s. 133-150]
 25. Czyż P.A., Wspomnienia Henryki Tajchert z Włodawy – więźniarki Zamku Lubelskiego, Ravensbrueck i Bergen-Belsen [t. 11, 2012, s. 71-84]
 26. Czyż P., Wypis z pamiętnika hr. Tomasza Zamoyskiego z 20 listopada 1927 roku [t. 9, 2011, s. 195-200]
 27. Czyż P., Zamoyscy na dobrach włodawskich (1798-1944) [t. 8, 2010, s. 37-49]
 28. Czyż P., Zarys dziejów bibliotek na terenie ziemi włodawskiej do 1999 roku [t. 17, 2019, s. 249-271]
 29. Dąbrowski R., Biała Podlaska lat 1914-1939 we wspomnieniach [t. 7, 2009, s. 124-134]
 30. Demidowicz T., Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939 [t. 9, 2011, s. 59-78]
 31. Dubis A., Docent dr Mieczysław Marczuk [t. 17, 2019, s. 323-329]
 32. Frykowski J., Dzieje parafii unickiej w Pienianach [t. 12, 2014, s. 23-47]
 33. Frykowski J., Parafia unicka p.w. Św. Jerzego Męczennika w Steniatynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych [t. 13, 2015, s. 41-58]
 34. Frykowski J., Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku [t. 10, 2012, s. 33-49]
 35. Frykowski J., Reaktywacja parafii ruskiej w Zernikach w drugiej połowie XVII wieku [t. 11, 2013, s. 13-18]
 36. Frykowski J., Z dziejów parafii unickiej p.w. Św. Praksedy Męczennicy w Tyszowcach w XIX wieku [t. 14, 2016, s. 67-117]
 37. Głowacki R., “Nie-Rzeczywistość” Strajkowy Biuletyn Informacyjny (18 listopada – 11 grudnia 1981) jako źródło do badań aktywności siedleckich studentów [t. 16/2, 2018, s. 529-571]
 38. Gomółka M., Templariusze w ziemi łukowskiej w świetle bulli papieża Aleksandra IV z 1 lutego 1257 r. [t. 21, 2023, s. 31-47]
 39. Górak A., Spis rzemieślników i handlarzy powiatu łukowskiego z 1868 r. [t. 1, 2001, s. 189-202]
 40. Górska Krystyna, Rozwój szpitalnictwa i opieki społecznej w dekanacie węgrowskim w XVII i XVII wieku [t. 16, 1/2018, s. 9-28]
 41. Hucz A., Gospodarka leśna w dobrach włodawskich Zamoyskich w latach 1837-1917 [t. 3, 2005, s. 68-96]
 42. Iwańska M., The Employment Structure in Sokolow County (1921-1931). According to 1921 and 1931 Census [t. 15, 2017, s. 77-106]
 43. Jarząb H., Zarys dziejów dworu i majątku Mościbrody do 1944 roku [t. 19, 2021, s. 37-44]
 44. Jaworski W., Legalne organizacje społeczne w powiatach garwolińskim i łukowskim do roku 1914 [t. 14, 2016, s. 131-146]
 45. Jaworski W., Legalne organizacje społeczne w powiatach sokołowskim i węgrowskim do 1914 roku [t.15, 2017, s. 63-75]
 46. Joniec G., Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim [t. 5, 2007, s. 60-84]
 47. Joniec G., Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza [t. 5, 2007, s. 255-270]
 48. Kamecka A., Zarys dziejów Newelskich w Wodyniach [t. 15, 2017, s. 199-210]
 49. Kłoś A., Problemy mieszkańców Łosic i powiatu łosickiego w latach 1956-1975 w świetle skarg rozpatrywanych przez administrację lokalną
 50. Kotara D., Administracja ogólna na terenie powiatu mińskiego 1866-1915 [t. 20, 2022, s. 7-16]
 51. Kowalik J., Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku [t. 9, 2011, s. 33-41]
 52. Kozaczyńska B., Dzieje Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1926-1967) [t. 3, 2005, s. 144-169]
 53. Kulbaka J., Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w pięćdziesięcioleciu po powstaniu styczniowym [t. 8, 2010, s. 50-61]
 54. Kulbaka J., Rozwój demograficzny Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w drugiej połowie XIX wieku (do pierwszej wojny światowej) [t. 5, 2007, s. 29-39]
 55. Kulbaka J., Szkolnictwo krasnostawskie od powstania listopadowego do I wojny światowej [t. 7, 2009, s. 115-123]
 56. Ludera M. Dzieje konwentu Paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla [t. 16, 1/2018, s. 29-83]
 57. Ludera M., Kilka uwag na temat stylu braci Dobrzeniewskich i ich fresków w prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie [t.14, 2016, s. 37-58]
 58. Machnicka V., Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach [t. 7, 2009, s. 96-114]
 59. Magier D., Brzost M., Buńko J. i in., Skorowidz do aktów notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach z lat 1810-1812 [t. 21, 2023, s. 203-284]
 60. Mańko S., Rzemiosło i zakłady przemysłowe Międzyrzeca Podlaskiego w latach 1918-1939 [t. 3, 2005, s. 106-118]
 61. Markowska E., Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej [t. 7, 2009, s. 9-32]
 62. Nikoniuk M., Ku „rozwiniętemu społeczeństwu socjalistycznemu” – inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 30 marca 1976 roku [t. 17, 2019, s. 305-322]
 63. Osiński T., Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864 [t. 4, 2006, s. 45-83]
 64. Pawłowski A., Rabunek lubelskiej relikwii Drzewa Krzyża Świętego w 1655 roku oraz jej zwrot do Rzeczypospolitej [t.12, 2014, s. 7-21]
 65. Pielacha K., Ryki w okresie pierwszej wojny światowej [t. 5, 2007, s. 53-59]
 66. Pielacha K., Szkolnictwo parafialne w dawnej ziemi stężyckiej (XVI-XVIII w.) [t. 7, 2009, s. 33-53]
 67. Piórkowska M., Literatura homiletyczna w zbiorach biblioteki franciszkanów-reformatów w Węgrowie w świetle Rejestru najnowiej ułożonych książek… z 1854 roku [t. 15, 2017, s. 23-42]
 68. Potyra-Kowalska J., Konspiracja i podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950 [t. 17, 2019, s. 211-248]
 69. Rogalski A., Komplanacja i testament Anny Rostek czy podkomorzanki Anny Ossolińskiej? W sprawie tekstu Edwarda Kryńskiego „Czy Anna Rostkowa to podkomorzanka Anna Ossolińska?”
 70. Romanek J., Kadra kierwonicza Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej w pierwszym roku jej funkcjonowania (sierpień 1944 – sierpień 1945) [t. 11, 2012, s. 85-104]
 71. Romanek J., Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949 [t. 7, 2009, s. 192-206]
 72. Sajecki T. Koszarowa warownia w Wiślicy. Studium archeologiczne do rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego stanowiska [t. 15, 2017, s. 7-21]
 73. Sajecki T., Próba odtworzenia rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego Wawelu i Okołu w Krakowie. Studium archeologiczne [t. 14, 2016, s. 7-35]
 74. Sajecki T., Zawada pod Tarnowem – wielkie grodzisko z wczesnego średniowiecza [t. 18, 2020, s. 9-20].
 75. Sarnacki M., Uciemiężeni. Tułaczy los Leona Horoszewicza i Andrzeja Błyskosza – dołhobrodzkich obrońców wiary [t. 21, 2023, s. 49-72]
 76. Sęczyk P., Kult relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej w XVIII-XIX wieku [t. 14, 2016, s. 59-65]
 77. Stańczuk T., Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952) [t. 17, 2019, s. 69-91]
 78. Stańska A., Konstanty Ryszard Domagała (1923-2012) – nieprzeciętna indywidualność, autorytet życia muzycznego Siedlec i regionu [t. 15, 2017, s. 255-272]
 79. Szykuła A., Folwark w Mocówce koło Zamościa. Przyczynek do badań nad kulturą materialną oo. Bazylianów zamojskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku [t. 7, 2009, s. 54-56]
 80. Szykuła A., Tarnowscy w Łabuniach [t. 5, 2007, s. 9-16]
 81. Szykuła A., Zespół cerkiewny w Śniatyczach koło Zamościa [t. 4, 2006, s. 225-239]
 82. Szymorek-Sidoruk M., Wpływ utworzenia zakładu karnego na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców na przykładzie Zabłocia w powiecie bialskim [t. 15, 2017, s. 273-282]
 83. Ślusarek M., Zarys dziejów gminy Misie [t. 14, 2016, s. 21-235]
 84. Tłomacki A., Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski [t. 4, 2006, s. 187-200]
 85. Tłomacki A., Stosunki społeczno-polityczne w Kodniu w latach 1918-1944
 86. Tłomacki A., Struktura narodowościowo-wyznaniowa Kodnia w latach 1918-1944 [t. 17, 2019, s. 119-173]
 87. Tłomacki A., Walka z analfabetyzmem wśród mieszkańców powiatu bialskiego w latach 1945-1951 [t. 9, 2011, s. 91-100]
 88. Wereda D., Bazylianin Sofroniusz Trocewicz (1816-1882) w dziejach Cerkwi unickiej [t. 14, 2016, s. 119-129]
 89. Węda Ł. R., Parafia muzulmańska w Studziance – zarys dziejów (1679-1915) [t. 5, 2007, s. 17-28]
 90. Woźniak P., Jeszcze o zabytkowych organach w kościele parafialnym w Hannie [t. 12, 2014, s. 113-119]
 91. Woźniak P., Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Hannie [t. 9, 2011, s. 25-32]
 92. Wójciuk M., Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS w Lublinie (1953-2001). Działalność studenckiej organizacji naukowej na tle przemian społecznych i ustrojowych w Polsce [t. 5, 2007, s. 190-215]
 93. Wróblewski Ł., Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-1939 [t. 8, 2010, s. 80-95]
 94. Żywicki J., Artur Bernhardt i parczewska hala targowa [t. 13, 2015, s. 101-108]

Region

 1. Bednarski M.D., Dezercje młodzieży z brygad i oddziałów Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na przykładzie województwa lubelskiego
 2. Bednarski M.D., Opór wsi lubelskiej wobec spółdzielczości produkcyjnej w latach 1944-1956 [t. 12, 2014, s. 141-173]
 3. Bednarski M.D., Początki kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem [t. 7, 2009, s. 174-191]
 4. Bednarski M.D., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Lubelskiem (1948-1955) [t. 5, 2007, s. 156-189]
 5. Bednarski M.D., Referendum ludowe na Podlasiu 30 czerwca 1946 r. [t. 2, 2002, s. 139-148]
 6. Bednarski M.D, Spółdzielnie na terenie województwa lubelskiego jako obiekt przestępstw po II wojnie światowej [t. 13, 2015, s. 125-147]
 7. Bednarski M.D., Z problematyki przesiedleń ludności w Lubelskiem po II wojnie światowej [t. 15, 2017, s. 125-165]
 8. Bednarski W.W., Z dziejów klęsk elementarnych na Podlasiu w latach 1815-1831, [t. 1, 2001, s. 86-111]
 9. Bobryk W., Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 grudnia 1983 roku o stanie zabytków sakralnych i pracach konserwatorskich prowadzonych na terenie województwa bialskopodlaskiego [t. 11, 2012, s. 157-168]
 10. Borek P., Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym [t. 9, 2011, s. 42-58]
 11. Borek P., Postawa społeczeństwa południowego Podlasia wobec kontruderzenia znad Wieprza w sierpniu 1920 roku [t. 8, 2010, s. 62-79]
 12. Bylicki Z., Mariawici w świetle dokumentów siedleckich struktur Urzędu do Spraw Wyznań (1950-11989) [t. 19, 2021, s. 155-169]
 13. Charczuk W., Południowe Podlasie w akcji “Burza” latem 1944 roku
 14. Charczuk W., Pomoc oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza dla Powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku [t. 12, 2014, s. 121-140]
 15. Czyż P.A., Nieznane dzieje ziemi włodawskiej podczas II wojny światowej. Wspomnienia Józefy Mikołajczykówny – łączniczki Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” [t. 16, 2/2018, s. 471-493]
 16. Drewicz A., Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej części województwa lubelskiego w świetle dokumentów PKWN [t. 4, 2006, s. 170-186]
 17. Kolasa A., Średniowieczni osadnicy na ziemiach południowego Podlasia – zarys problematyki [t. 4, 2006, s. 35-44]
 18. Gil A., Utracona szansa. Unici diecezji chełmskiej wobec rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego ruchu narodowego (1815-1875) [t. 12, 2014, s. 97-112]
 19. Gończyński-Jussis F., Zbiórka na Fundusz Obrony Morskiej na terenie województwa lubelskiego (1933-1939) [t. 14, 2016, s. 197-211]
 20. Grudzień K., Tygodnik “Podlasiak” (1922-1932) o Niemczech i Związku Sowieckim
 21. Guz B., Powstanie i szlak marszowo-bojowy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga [t. 4, 2006, s. 252-257]
 22. Kolasa A., Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim [t. 7, 2009, s. 146-166]
 23. Kolasa A. Średniowieczni osadnicy na ziemiach południowego Podlasia – zarys problematyki
 24. Kolasa A., Ukraińcy podlascy w przededniu i początkach drugiej wojny światowej [t. 5, 2007, s. 85-95]
 25. Kołodziej E., Komitety obywatelskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1914-1915 [t. 2, 2002, s. 57-66]
 26. Korzeniewski B., Kwestia wyodrębnienia guberni chełmskiej a problem unicki na Południowym Podlasiu [t. 4, 2006, s. 84-98]
 27. Korzeniewski B., Polityka ekonomiczna niemieckich władz okupacyjnych w czasie pierwszej wojny światowej i strategie przetrwania mieszkańców południowego Podlasia [t. 5, 2007, s. 40-52]
 28. Kuraś M., Kultywowanie tradycji powstania styczniowego i jego uczestników na Podlasiu w okresie międzywojennym (1918-1939) [t. 2, 2002, s. 87-112]
 29. Latawiec K., Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku [t. 2, 2002, s. 43-56]
 30. Magier D., Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” [t. 15, 2017, s. 167-198]
 31. Nikoniuk M., Problemy rozwoju województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie funkcjonowania (1975-1979) [t. 18, 2020, s. 73-81]
 32. Nikoniuk M., „W imię społeczengo dobra”. Czyny społeczne i partyjne na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1975-1989. Przyczynek do dalszych rozważań [t. 19, 2021, s. 171-179]
 33. Orłowski P., Bolączki mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie jego istnienia (1975-1976) w świetle listów i skarg kierowanych do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej [t. 18, 2020, s. 83-92]
 34. Orłowski P., Rola chłopów w bialskopodlaskiej organizacji partyjnej. Fakty kontra partyjna propaganda. Zarys zagadnienia [t. 21, 2023, s. 189-202]
 35. Piech K., Informacje o działaniu urzędów państwowych, sprawach finansowych, gospodarczych i statystycznych w aktach zarządów powiatowych guberni lubelskiej w latach 1867-1915 [t. 3, 2005, s. 47-67]
 36. Roguski R., Północne powiaty województwa lubelskiego w systemie obronnym Polski w latach 1926-1935 [t.15, 2017, s. 107-123]
 37. Romanowicz W., Instytucjonalny charakter religijności studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej [t. 3, 2005, s. 183-196]
 38. Romanowicz W., Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej [t. 4, 2006, s. 201-213]
 39. Rospara M., Stańska A., Czy została wykorzystana szansa na opisanie gospodarczych dziejów Południowego Podlasia w okresie międzywojennym? Wokół książki Arkadiusza Zawadzkiego „Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939” [t. 16, 1/2018, s. 215-223]
 40. Rydz B., Organizacja terenowych struktur związków zawodowych w południowych powiatach województwa lubelskiego w latach 1944-1975 [t. 10, 2012, s. 92-101]
 41. Szum E., Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ administracyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej [t. 9, 2011, s. 7-24]
 42. Szum E., Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej [t. 10, 2012, s. 7-32]
 43. Szum E., Skarbowość województwa podlaskiego w okresie I Rzeczypospolitej [t. 8, 2010, s. 9-23]
 44. Tarkowski P., Przemiany demograficzne w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1998 [t. 11, 2012, s. 169-178]
 45. Tarkowski P., Województwo bialskopodlaskie w latach 1975-1998 [t. 13, 2015, s. 149-164]
 46. Tłomacki A., Kościół rzymsko-katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947 [t. 5, 2007, s. 96-130]
 47. Urban G.P., Rozpowszechnianie komunistycznej prasy partyjnej w województwie lubelskim 1946-1948 [t. 16, 1/2018, s. 179-180]
 48. Wilkowski E., Duszpasterstwo rolników diecezji lubelskiej lat 80. XX wieku [t. 19, 2021, s. 181-203]
 49. Wilkowski E., Struktury podziemnej „Solidarności” rolniczej na Lubelszczyźnie w latach 1982-1989 [t. 18, 2020, s. 93-118]
 50. Zawadzki A., W odpowiedzi na artykuł recenzyjny Małgorzaty Rospary i Agnieszki Stańskiej na temat książki „Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939” [t. 16, 1/2018, s. 225-232]
 51. Ziembowicz E., Czasopisma południowego Podlasia. Przyczynek do badań nad czasopismami regionalnymi po roku 1989 [t. 2, 2002, s. 149-158]
 52. Zubkowicz R., Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939) [t. 4, 2006, s. 99-119]

Zagadnienia ogólne

 1. Barej M., Geneza i przegląd rosyjskich formacji wojskowych w służbie III Rzeszy w czasie wojny niemiecko-sowieckiej 1941-1945 [t. 21, 2023, s. 113-141]
 2. Boroń P., Wiejskie kluby kultur, czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania [t. 9, 2011, s. 101-115]
 3. Ciołek A., O wyznacznikach spójności w korespondencji Cypriana Kamila Norwida [t. 5, 2007, s. 216-225]
 4. Gałęzowski G., Digitalizacja dokumentacji fonograficznej (Z doświadczeń cyfryzacji w Archiwum Państwowym w Lublinie) [t. 10, 2012, s. 116-128]
 5. Golec M., Dwa żywioły? O strategii badań i związkach muzyki z literaturą [16/2, 2018, s. 593-605]
 6. Goszczyński A., O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem z 1621 roku [t. 19, 2021, s. 7-16]
 7. Gryta Bartłomiej, Życie codzienne żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim w czasie II wojnie światowej [t. 16, 1/2018, s. 151-166]
 8. Kijewska M., Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Podstawowe informacje i kierunki rozwoju [t. 16, 1/2018, s. 201-212]
 9. Kowalik W., Czy Bóg tańczy? Metafizyka tańca albo teologia dobrej zabawy [t. 9, 2011, s. 159-172]
 10. Lejman J., Ekologizm a globalizacja [t. 5, 2007, s. 226-248]
 11. Lejman J., Lokalizacja a globalizacja: gestyczne podstawy tożsamości kulturowej [t. 2, 2002, s. 159-167]
 12. Magier D., Inżynier Ciecióra uzasadnia potrzebę zmiany hymnu narodowego z okazji powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [t. 19, 2021, s. 145-153]
 13. Makarewicz L., Nie tylko „ogniem i mieczem” – w kręgu anegdot Antoniego Józefa Rollego [t. 15, 2017, s. 221-243]
 14. Paszyński W., „Edeljude” i cudowne ocalenie – przypadek bliskich relacji Adolfa Hitlera z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945) [t. 19, 2021, s. 89-98]
 15. Romanowski P., Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku [t. 16, 1/2018, s. 85-111]
 16. Sławecki P., Koncepcje integracyjne Europy w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego w latach 1918-1946 [t. 4, 2006, s. 120-137]
 17. Szum E., Plutonowy Józef Łopatniuk (1907-1969). Podlaski obrońca Westerplatte [t. 19, 2021, s. 65-88]
 18. Szymczak K., Kazimiera Zawistowska (1870-1902) – zapomniana legenda Młodej Polski [t. 15, 2017, s. 245-254]
 19. Wajs D., Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku [t. 17, 2019, s. 9-26]
 20. Walęciuk-Dejneka B., Kobiety-ryby: ludowe wyobrażenia syren [t. 16/2, 2018]
 21. Wawryniuk A., Antypolska działalność ukraińskich nacjonalistów w kampanii polskiej 1939 roku [t. 16/2, 2018]
 22. Wróbel M., Jan Paweł II o teologii ciała [ t. 4, 2006, s. 214-223]
 23. Żukowski M., Okres Października `56 w relacji Stefana Jędrychowskiego złożonej w roku 1983 [t. 11, 2012, s. 143-156]