• Polski
  • English
  • Русский

Oryginalne wersje cyfrowe – First View

Oryginalna wersja cyfrowa jest równoprawną z drukowaną wersją artykułu naukowego publikowanego na łamach „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. Artykuł przyjęty do druku zostaje opublikowany na stronie internetowej i w tej postaci może wejść do obiegu naukowego do czasu ukazania się wersji drukowanej, która stanowi pierwotną wersję czasopisma.

Sposób cytowania


PUBLIKACJE: