Oryginalne wersje cyfrowe

Oryginalna wersja cyfrowa jest równoprawną z drukowaną wersją artykułu naukowego publikowanego na łamach “Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. Artykuł przyjęty do druku zostaje opublikowany na stronie internetowej i w tej postaci może wejść do obiegu naukowego do czasu ukazania się wersji drukowanej, która stanowi pierwotną wersję czasopisma.

Sposób cytowania (przykład):

D. Leszczyńska, Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 17, 2019 (wersja cyfrowa), s. 5, http://radzynskirocznik.pl/wp-content/uploads/2019/07/leszczynska_17_2019.pdf.


ARTYKUŁY: