Prześlij materiał do publikacji

W celu przesłania materiału do publikacji w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zobacz stan zapełnienia najbliższych tomów).

 

 

* Druk Oświadczenia o rzetelności naukowej