• Polski
  • English
  • Русский

Obrońcy wiary obrządku unickiego z Dołhobrodów

Na skutek działań władz rosyjskich w 1874 r. Dołhobrody musiał porzucić ostatni unicki kapłan, Leon Horoszewicz. Trzydzieści lat później parafię opuścił również unita Andrzej Błyskosz, który udał się z pielgrzymką do papieża Piusa X. Jego celem było przekazanie petycji przeciw prześladowaniom unitów ze strony Rosjan.

Zapraszamy do lektury artykułu Mateusza Sarnackiego poświęconego tym dwóm wybitnym unitom.