• Polski
  • English
  • Русский

Niemieckie obozy pracy dla Żydów w powiecie radzyńskim

W czasie II wojny światowej na terenie powiatu radzyńskiego zlokalizowano 20 niemieckich obozów pracy dla Żydów. Do pracy kierowano ludzi nieprzystosowanych do ciężkich warunków, bez odpowiednich narzędzi i odzieży. Poważnym problemem był brak żywności. Prowadziło to w konsekwencji do częstych wypadków śmierci głodowej oraz do epidemii i chorób. Placówki te służyły nie tyle niemieckim celom gospodarczym, co eksterminacyjnym. Obozy pracy i inne miejsca pracy przymusowej stały się miejscem stopniowego wyniszczenia znajdujących się tam osób.

Zagadnienie omawia w swoim artykule Sławomir Mańko. Zapraszamy do lektury: https://doi.org/10.36121/RRH.21.2023.5

Więźniowie obozu pracy w Ossowie podczas prac na rzece Białce. Źródło: IPN Lu 500/12.