Recenzenci

 • Paweł Borek (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej)
 • Adam Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
 • Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Anna Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Agnieszka Gątarczyk (Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra”)
 • Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Joanna Kowalik-Bylicka (Archiwum Państwowe w Lublinie)
 • Marcin Kruszyński (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
 • Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Rafał Łatka (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie)
 • Marcin Paluch (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
 • Rafał Roguski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Agnieszka Teterycz-Puzio (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Andrzej Wawryniuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
 • Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Wojciech Włodarkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • Artur Ziontek (Ceranów)