Kontakt

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Radzyński Rocznik Humanistyczny

ul. Rynek 9
21-300 Radzyń Podlaski

e-mail: sitnon@vp.pl (sekretarz redakcji)
                                 rrh@radzynskirocznik.pl (zespół redakcyjny)