Kontakt

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Radzyński Rocznik Humanistyczny
ul. Rynek 9
21-300 Radzyń Podlaski
e-mail:
sitnon@vp.pl (sekretarz redakcji)