Redakcja

  • Dariusz Magier – redaktor naczelny
  • Artur Rogalski – redaktor tematyczny
  • Damian Sitkiewicz – sekretarz redakcji
  • Adam Świć – redaktor językowy
  • Przemysław Krupski – grafika