Archiwum

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, co oznacza  wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych w naszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać pełne teksty artykułów. Może przy tym korzystać z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

.

.

TOM 14, 2016

TOMASZ SAJECKI, Próba odtworzenia rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego Wawelu i Okołu w Krakowie. Studium archeologiczne [pdf]

MGDALENA LUDERA, Kilka uwag na temat stylu braci Dobrzeniewskich i ich fresków w prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie [pdf]

PIOTR SĘCZYK, Kult relikwii Jozafata Kuncewicza w Białej Podlaskiej w XVIII-XIX wieku [pdf]

JANUSZ FRYKOWSKI, Z dziejów parafii pw. Św. Praksedy Męczennicy w Tyszowcach w XIX wieku [pdf]

DOROTA WEREDA, Bazylianin Sofroniusz Trocewicz (1816-1882) w dziejach Cerkwi unickiej. Działalność i pamięć [pdf]

WOJCIECH JAWORSKI, Legalne organizacje społeczne w powiatach garwolińskim i łukowskim do 1914 roku [pdf]

PAWEŁ TARKOWSKI, Szczepienia ochronne przeciw ospie w powiecie radzyńskim w świetle prac Zygmunta Michałowskiego na tle działań prewencyjnych prowadzonych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku [pdf]

SZCZEPAN KALINOWSKI, Rola administracji w propagowaniu legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939 [pdf]

FILIP GOŃCZYŃSKI-JUSSIS, Zbiórka na Fundusz Obrony Morskiej na terenie województwa lubelskiego (1933-1939) [pdf]

MARCIN ŚLUSAREK, Zarys dziejów gminy Misie [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Spółdzielczość na terenie powiatu siedleckiego w latach 1907-1944 [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Historia werbunku Ireny Golec na informatora Służby Bezpieczeństwa do rozpracowywania “prawicowych elementów” w Zarządzie Powiatowym Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Radzyniu Podlaskim [pdf]

PAWEŁ BOREK, Działalność NSZZ “Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów “Elremet” w Białej Podlaskiej (1980-1989) [pdf]

.

TOM 13, 2015

WIESŁAW CHARCZUK, Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1658-2013. Próba zarysu [pdf]

JANUSZ FRYKOWSKI, Parafia unicka p.w. Św. Jerzego Męczennika w Steniatynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych [pdf]

WOJCIECH JAWORSKI, Legalne organizacje społeczne w powiecie radzyńskim do 1914 roku [pdf]

ANDRZEJ ALBINIAK, ELŻBIETA S. MONIKA ALBINIAK SDP, Przestrzeń prowincjonalno-muzealna. Wstępne wyniki badań o początkach muzealnictwa w Janowie Lubelskim [pdf]

PAWEŁ BOREK, Organizacja i funkcjonowanie rewkomów na terenie powiatu łukowskiego (11-17 sierpnia 1920 r.) [pdf]

JERZY ŻYWICKI, Artur Bernhardt i parczewska hala targowa [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Kierunki działań informacyjno-propagandowych poakowskiego podziemia antykomunistycznego w Obwodzie Radzyń w latach 1945-1946 [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Spółdzielnie na terenie województwa lubelskiego jako obiekt przestępstw po II wojnie światowej [pdf]

PAWEŁ TARKOWSKI, Województwo bialskopodlaskie w latach 1975-1998 [pdf]

.

TOM 12, 2014

ADAM PAWŁOWSKI, Rabunek lubelskiej relikwii Drzewa Krzyża Świętego w 1655 roku oraz jej zwrot do Rzeczypospolitej [pdf]

JANUSZ FRYKOWSKI, Dzieje parafii unickiej w Pienianach [pdf]

MATEUSZ BANACH, Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku [pdf]

EDYTA OWORUSZKO, Pozostałości księgozbioru Potockich z Radzynia w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie [pdf]

ANDRZEJ GIL, Utracona szansa. Unici diecezji chełmskiej wobec rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego ruchu narodowego (1815-1875) [pdf]

PIOTR WOŹNIAK, Jeszcze o zabytkowych organach w kościele parafialnym w Hannie [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Pomoc oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza dla Powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Opór wsi lubelskiej wobec spółdzielczości produkcyjnej w latach 1944-1956 [pdf]

EUGENIUSZ WILKOWSKI, NSZZ Solidarność w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1989 [pdf]

.

TOM 11, 2013

JANUSZ FRYKOWSKI, Reaktywacja parafii ruskiej w Żernikach w drugiej połowie XVII wieku [pdf]

SZCZEPAN KALINOWSKI, Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej [pdf]

PAWEŁ BOREK, Obchody świąt oraz uroczystości pułkowych i państwowych w garnizonie Siedlce 1918-1939 [pdf]

PIOTR A. CZYŻ,  Wspomnienia Henryki Tajchert z Włodawy – więźniarki Zamku Lubelskiego, Ravensbrueck i Bergen-Belsen [pdf]

JACEK ROMANEK, Kadra kierownicza Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej w pierwszym roku jej funkcjonowania (sierpień 1944 – sierpień 1945) [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Działalność zbrojna “żołnierzy wyklętych” przeciwko władzy komunistycznej na terenie gminy Zbuczyn w latach 1944-1956 [pdf]

ERNEST SZUM, Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em [pdf]

MARCIN ŻUKOWSKI, Okres Października ’56 w relacji Stefana Jędrychowskiego złożonej w roku 1983 [pdf]

WITOLD BOBRYK, Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 grudnia 1983 roku o stanie zabytków sakralnych i pracach konserwatorskich prowadzonych na terenie województwa bialskopodlaskiego [pdf]

PAWEŁ TARKOWSKI, Przemiany demograficzne w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1998 [pdf]

.

TOM 10, 2012

ERNEST SZUM, Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej [pdf]

JANUSZ FRYKOWSKI, Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku [pdf]

ANDRZEJ WAWRYNIUK, Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej [pdf]

JACEK ROMANEK, Kadra kierownicza radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1946 [pdf]

BEATA RYDZ, Organizacja terenowych struktur związków zawodowych w południowych powiatach województwa lubelskiego w latach 1944-1975 [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna [pdf]

GRZEGORZ GAŁĘZOWSKI, Digitalizacja dokumentacji fonograficznej. (Z doświadczeń cyfryzacji w Archiwum Państwowym w Lublinie) [pdf]

.

TOM 9, 2011

ERNEST SZUM, Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ administracyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej [pdf]

PIOTR WOŹNIAK, Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Hannie [pdf]

JOANNA KOWALIK, Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku [pdf]

PAWEŁ BOREK, Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym [pdf]

TOMASZ DEMIDOWICZ,  Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939 [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Fakty i mity w akcji zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberabteilen “SF-Zug Nr 82” pod Borkami Kosami 29 lutego 1944 roku [pdf]

ANDRZEJ TŁOMACKI, Walka z analfabetyzmem wśród mieszkańców powiatu bialskiego w latach 1945-1951 [pdf]

PIOTR BOROŃ, Wiejskie kluby kultury, czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [pdf]

JOLANTA ZAWADA, Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim [pdf]

WŁODZIMIERZ KOWALIK, Czy Bóg tańczy? Metafizyka tańca albo teologia dobrej zabawy [pdf]

.

TOM 8, 2010

ERNEST SZUM, Skarbowość województwa podlaskiego w okresie I Rzeczypospolitej [pdf]

TOMASZ DEMIDOWICZ, Starostwo kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie XVIII wieku. Wielkość i stan ekonomiczno-społeczny [pdf]

PIOTR A. CZYŻ, Zamoyscy na dobrach włodawskich [pdf]

JACEK KULBAKA, Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w pięćdziesięcioleciu po powstaniu styczniowym [pdf]

PAWEŁ BOREK, Postawa społeczeństwa południowego Podlasia wobec kontruderzenia znad Wieprza w sierpniu 1920 roku [pdf]

ŁUKASZ WRÓBLEWSKI, Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-1939 [pdf]

TADEUSZ KWIATKOWSKI, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński – Mistrz i Uczony (1919-1986) [pdf]

MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZYK, Kapłan z duszą naukowca. Ks. dr Stanisław Zabielski (1956-2002) [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, “Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie w latach 1916-2006 [pdf]

WOJCIECH A. ŁONAK, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci gazowej relacji Białka k/Radzynia Podlaskiego – Wohyń – Milanów – Parczew [pdf]

DAMIAN SITKIEWICZ, Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926/1927 w świetle Księgi Adresowej Polski [pdf]

ALICJA GONTAREK, Spis członków gminy żydowskiej w Radzyniu Podlaskim sprzed 1939 roku [pdf]

.

TOM 7, 2009

ELŻBIETA MARKOWSKA, Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej [pdf]

KRYSTIAN PIELACHA, Szkolnictwo parafialne w dawnej ziemi stężyckiej (XVI-XVIII wiek) [pdf]

AGNIESZKA SZYKUŁA, Folwark w Mocówce koło Zamościa. Przyczynek do badań nad kulturą materialną o.o. bazylianów zamojskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku [pdf]

MONIKA BOGUSZ, Szkoła elementarna w Łęcznej pod zaborem rosyjskim do 1865 roku [pdf]

VIOLETTA MACHNICKA, Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach [pdf]

JACEK KULBAKA, Szkolnictwo krasnostawskie od powstania listopadowego do I wojny światowej [pdf]

RAFAŁ DĄBROWSKI, Biała Podlaska lat 1914-1939 we wspomnieniach [pdf]

HANNA BĘDKOWSKA, Tajne nauczanie w powiecie łukowskim w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) [pdf]

AGNIESZKA KOLASA, Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Początki kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem [pdf]

JACEK ROMANEK, Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949 [pdf]

ELŻBIETA I ZDZISŁAW WOSIOWIE, Szkic z dziejów samorządności w mieście Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych do najnowszych [pdf]

JÓZEF KORULCZYK, Inwigilacja NSZZ „Solidarność” przez SB w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-81 [pdf]

ROBERT MAZUREK, Miejsca pamięci narodowej w Radzyniu Podlaskim [pdf]

.

TOM 6, 2008

TOMASZ PIETRZELA, Radzyń Podlaski w pradziejach i średniowieczu [pdf]

AGNIESZKA GĄTARCZYK, Dzieje unickiej parafii w Radzyniu Podlaskim [pdf]

KRZYSZTOF GOMBIN, Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata [pdf]

ARTUR ROGALSKI, Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba nakreślenia problemu badawczego [pdf]

JOANNA KOWALIK, Ludność Radzynia na przestrzeni wieków. Przyczynek do dziejów społeczności miasta [pdf]

GRZEGORZ JONIEC, Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918-1939. Zarys problematyki badawczej [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944 [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Struktura i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1947 [pdf]

JACEK ROMANEK, Powstanie i działalność PSL mikołajczykowskiego w powiecie radzyńskim w latach 1945-1947 [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Rewolucja agrarna w powiecie radzyńskim 1944-1956 [pdf]

JOANNA KOWALIK, Pamiętnik Bronisławy z Woronieckich Doria Dernałowicz [pdf]

MARCIN DĄBROWSKI, Śladami komunistycznych zbrodni na Lubelszczyźnie. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w świetle wybranych materiałów archiwalnych IPN [pdf]

JACEK ROMANEK, Raport specjalny Szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim z przebiegu wyborów 1947 roku w powiecie radzyńskim [pdf]

.

TOM 5, 2007

AGNIESZKA SZYKUŁA, Tarnowscy w Łabuniach [pdf]

ŁUKASZ R. WĘDA, Parafia muzułmańska w Studziance zarys dziejów (1679-1915) [pdf]

JACEK KULBAKA, Rozwój demograficzny Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w drugiej połowie XIX wieku (do pierwszej wojny światowej) [pdf]

BOGUSŁAW KORZENIEWSKI, Polityka ekonomiczna niemieckich władz okupacyjnych w czasie pierwszej wojny światowej i strategie przetrwania mieszkańców południowego Podlasia [pdf]

KRYSTIAN PIELACHA, Ryki w okresie pierwszej wojny światowej szkic do zagadnienia [pdf]

GRZEGORZ JONIEC, Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim  [pdf]

AGNIESZKA KOLASA, Ukraińcy podlascy w przededniu i początkach drugiej wojny światowej [pdf]

ANDRZEJ TŁOMACKI, Kościół rzymsko-katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947 [pdf]

WIESŁAW CHARCZUK, Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 czerwiec 1945) [pdf]

WALDEMAR W. BEDNARSKI, Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Lubelskiem (1948-1955) [pdf]

MICHAŁ WÓJCIUK, Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS w Lublinie (1953-2001). Działalność studenckiej organizacji naukowej na tle przemian społecznych i ustrojowych w Polsce [pdf]

ANNA CIOŁEK, O wyznacznikach spójności w korespondencji Cypriana Kamila Norwida [pdf]

JACEK LEJMAN, Ekologizm a globalizacja [pdf]

PIOTR CZYŻ, Archiwum Klasztoru oo. Paulinów we Włodawie [pdf]

GRZEGORZ JONIEC, Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza [pdf]

.

TOM 4, 2006

BOGUSŁAW NIEMIRKA, Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego [pdf]

JOANNA KOWALIK, Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu rodu Szlubowskich  [pdf]

ARTUR GÓRAK, Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim [pdf]

AGNIESZKA KOLASA, Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim [pdf]

TOMASZ OSIŃSKI, Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864 [pdf]

BOGUSŁAW KORZENIEWSKI, Kwestia wyodrębnienia guberni chełmskiej a problem unicki na Południowym Podlasiu [pdf]

RAFAŁ ZUBKOWICZ, Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939) [pdf]

PIOTR SŁAWECKI, Koncepcje integracyjne Europy w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego w latach 1918-1946 [pdf]

PIOTR MATUSAK, Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944 [pdf]

JAROSŁAW KOPIŃSKI, Współpraca sekretarki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu, Marii Płachty, z oficerem wywiadu Komendy Obwodu WiN Radzyń Podlaski [pdf]

MARCIN DREWICZ, Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej części województwa lubelskiego w świetle dokumentów PKWN [pdf]

ANDRZEJ TŁOMACKI, Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski [pdf]

WIESŁAW ROMANOWICZ, Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej [pdf]

MAREK WRÓBEL, Jan Paweł II o teologii ciała [pdf]

AGNIESZKA SZYKUŁA, Zespół cerkiewny w Śniatyczach koło Zamościa [pdf]

JANUSZ WOŁODKO, Relacja Szymona Lasko o wprowadzeniu prawosławia w parafii unickiej pw. Św. Nikity w Bezwoli [pdf]

BOGUSŁAW GUZ, Powstanie i szlak marszowo-bojowy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga [pdf]

TOMASZ JURKIEWICZ, Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w świetle aktów stanu cywilnego [pdf]

.

TOM 3, 2005

KATARZYNA PISAREK, Okolice Wohynia i Bezwoli w świetle Archeologicznego Zdjęcia Polski [pdf]

TOMASZ PIETRZELA, Wyniki badań Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze parafii Czemierniki [pdf]

ANDRZEJ GIL, Parafie Kościoła wschodniego w Wohyniu do początków XVIII wieku [pdf]

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI, Probostwo rzymskokatolickie w Wohyniu w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku [pdf]

KAMIL PIECH, Informacje o działaniu urzędów państwowych, sprawach finansowych, gospodarczych i statystycznych w aktach zarządów powiatowych guberni lubelskiej w latach 1867-1915 [pdf]

AGNIESZKA HUCZ, Gospodarka leśna w dobrach włodawskich Zamoyskich w latach 1837-1917 [pdf]

ARKADIUSZ KOŁODZIEJCZYK, Morderstwo Dawida Siedlarza. Karta z dziejów Komunistycznej Partii Polski w Radzyniu Podlaskim [pdf]

SŁAWOMIR MAŃKO, Rzemiosło i zakłady przemysłowe Międzyrzeca Podlaskiego w latach 1918-1939 [pdf]

PAWEŁ BOREK, Garnizon Biała Podlaska podczas wojny obronnej 1939 roku [pdf]

ANDRZEJ JAREMEK, Aparat ochrony porządku publicznego w powiecie radzyńskim w latach 1944-1948 [pdf]

BEATA KOZACZYŃSKA, Dzieje Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1926-1967) [pdf]

TOMASZ MAJCZYNA, Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim [pdf]

WIESŁAW ROMANOWICZ, Instytucjonalny charakter religijności studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej [pdf]

TOMASZ PIETRZELA, Znalezisko kamiennego toporka z Radzynia Podlaskiego [pdf]

JANUSZ WOŁODKO, Dokument z 1862 roku znaleziony w pounickim kościele w Bezwoli [pdf]

KRZYSZTOF SKUPIEŃSKI, Jak powstał i co symbolizuje herb powiatu radzyńskiego? [pdf]

.

TOM 2, 2002

DOROTA WEREDA, Z dziejów parafii unickiej w Przegalinach [pdf]

DOROTA ROZWADOWSKA, Działalność Ochotniczej Straży Ogniowej w Radzyniu Podlaskim do 1918 roku [pdf]

KRZYSZTOF LATAWIEC, Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku [pdf]

EDWARD KOŁODZIEJ, Komitety Obywatelskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1914-1915 [pdf]

AGNIESZKA GĄTARCZYK, Stadnina koni w Suchowoli w powiecie radzyńskim [pdf]

MAREK KURAŚ, Kultywowanie tradycji powstania styczniowego i jego uczestników na Podlasiu w okresie międzywojennym 1918-1939 [pdf]

MAREK JAN CHODAKIEWICZ, Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyźnie. Z dziejów okupacji niemieckiej w Janowskiem [pdf]

MARIUSZ BECHTA, Egzekwowanie sprawiedliwości w podziemiu niepodległościowym w powiecie Biała Podlaska 1939-1944 [pdf]

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Referendum ludowe na Podlasiu 30 czerwca 1946 r. [pdf]

EWA K. ZIEMBOWICZ, Czasopisma południowego Podlasia. Przyczynek do badań nad czasopismami regionalnymi po roku 1989 [pdf]

JACEK LEJMAN, Lokalizacja a globalizacja: gestyczne postawy tożsamości kulturowej [pdf]

ARTUR ROGALSKI, Wybrańcy z Ziemi Łukowskiej. Część 2 – Kąkolewnica, Ruska Wola i Żakowa Wola [pdf]

JOANNA KOWALIK, Regulamin powinności włościan dóbr Kąkolewnica [pdf]

MARIUSZ BECHTA, Oddział Samoobrony ROAK Obwodu Biała Podlaska i Inspektoratu Rejonowego “Północ” por. Roberta Domańskiego (“Jarach”, “Florian”) [pdf]

.

TOM 1, 2001

JANUSZ ŁOSOWSKI, Sądy rugowe w Czemiernikach w XVII wieku [pdf]

JOANNA KOWALIK, Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768). Przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II połowie XVIII wieku [pdf]

AGNIESZKA GĄTARCZYK, Dobra ziemskie Branica w dobie uwłaszczenia [pdf]

WALDEMAR W. BEDNARSKI, Z dziejów klęsk elementarnych na Podlasiu w latach 1815-1831 [pdf]

ROBERT LITWIŃSKI, Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939 [pdf]

JANUSZ KŁAPEĆ, Działalność agend Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej w latach 1940-1944 [pdf]

DARIUSZ MAGIER, Przywilej Jana III z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolembrodach [pdf]

GRZEGORZ WELIK, Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku [pdf]

ARTUR GÓRAK, Spis rzemieślników i handlarzy powiatu łukowskiego z 1868 r. [pdf]