• Polski
  • English
  • Русский

Administracja w powiecie mińskim 1866-1915

Powiat miński (oficjalnie: nowo-miński) powstał w wyniku reformy administracji Królestwa Polskiego, przeprowadzonej na mocy ukazu cara Aleksandra II wydanego 19/31 grudnia 1866 r. O administracji powiatowej pisze w swoim artykule Dominik Kotara. Przejdź do tekstu.