• Polski
  • English
  • Русский

Wiosenny zeszyt 2018

Prezentujemy zawartość pierwszego zeszytu 16 tomu „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” za 2018 rok. Artykuły naukowe już dostępne w formie cyfrowej, reszta tylko w papierowej wersji Rocznika, która ukaże się w pierwszej połowie maja.

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Strona redakcyjna i spis treści

KRYSTYNA GÓRSKA, Rozwój szpitalnictwa i opieki społecznej w dekanacie węgrowskim w XVII i XVIII wieku

MAGDALENA LUDERA, Dzieje konwentu Paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnienia wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla

PIOTR ROMANOWSKI, Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku

PAWEŁ BOREK, Kultura fizyczna w garnizonie Siedlce w latach 1922-1939

PIOTR A. CZYŻ, Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii. Zbiory Janiny Jachimczuk

BARTŁOMIEJ GRYTA, Życie codzienne żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej

GRZEGORZ KARPIŃSKI, Jan Grudziński „Płomień” (1914-1948)

GABRIEL PIOTR URBAN, Rozpowszechnianie komunistycznej prasy partyjnej w województwie lubelskim 1946-1948

DARIUSZ MAGIER, Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1963-1975) – jako przedmiot badań archiwoznawcy

MAŁGORZATA KIJEWSKA, Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w XX połowie XX i na początku XXI wieku. Podstawowe informacje i kierunki rozwoju

MAŁGORZATA ROSPARA, AGNIESZKA STAŃSKA, Czy została wykorzystana szansa na opisanie gospodarczych dziejów Południowego Podlasia w okresie międzywojennym? Wokół książki Arkadiusza Zawadzkiego „Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939”

ARKADIUSZ ZAWADZKI, W odpowiedzi na artykuł recenzyjny Małgorzaty Rospary i Agnieszki Stańskiej na temat książki „Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939”

____________________________________________________________________________________________________________