• Polski
  • English
  • Русский

Dwa numery rocznie

Z przyjemnością informujemy, że poczynając od roku 2018 każdy tom naszego Rocznika będzie wydawany w dwóch numerach: wiosennym (maj/czerwiec) i jesiennym (listopad/grudzień). Materiały do numerów wiosennych należy nadsyłać do końca lutego, zaś do numerów jesiennych do końca sierpnia. O kolejności publikowanych materiałów decyduje data przesłania materiału przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce: Wskazówki dla autorów.

_____________________________________________________________________________________________________________