• Polski
  • English
  • Русский

Co wynika z listów do Partii?

Partia komunistyczna sprawując dyktatorską władze w Polsce stanowiła jednocześnie ostateczny i najwyższy organ odwoławczy, do którego zwracali się ludzie ze swoimi problemami w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy na naszych łamach artykuł ukazuje przez pryzmat listów i skarg do PZPR  nastroje społeczne mieszkańców nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego. Przedstawione problemy wydają się charakterystyczne dla PRL.

Paweł Orłowski: Bolączki mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie jego istnienia (1975-1976) w świetle listów i skarg kierowanych do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej.