• Polski
  • English
  • Русский

Obwód Radzyń AK w zbiorze Mańkowskiego i Cabana

Uprzejmie informujemy, że w zakładce “Oryginalne wersje cyfrowe” został opublikowany archiwoznawczy artykuł Damiana Sitkiewicza pt. Dokumenty dotyczące Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Obwód Radzyń Podlaski w zbiorach Zygmunta Mańkowskiego i Ireneusza Cabana.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie znajduje się duży zbiór dokumentów dotyczących obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski, stanowiących część większej kolekcji archiwaliów zgromadzonych przez lubelskich historyków Zygmunta Mańkowskiego i Ireneusza Cabana.

Materiały archiwalne powstały w przeważającej większości przez wywołanie relacji „od uczestników” wydarzeń historycznych – żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin. W zbiorze przeważa korespondencja dawnych właścicieli kolekcji ze świadkami wydarzeń historycznych. W przeważającej większości treść listów stanowią relacje, wspomnienia, fragmenty pamiętników, notatki, uwagi, itp. Omawiany materiał aktowy nie był jak dotychczas wykorzystywany w badaniach naukowych. Artykuł w sposób dogłębny prezentuje jego zawartość.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie