• Polski
  • English
  • Русский

TOM 17, 2019

Data publikacji wersji drukowanej: 8.10.2019

Strona redakcyjna i spis treści

DARIUSZ WAJS

Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku

MAŁGORZATA MIERNIK, JACEK SIUREK

Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii

DOMINIKA LESZCZYŃSKA

Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak

TOMASZ STAŃCZUK

Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952)

DARIUSZ MAGIER

Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dóbr ziemskich Radzyń, wizja niepodległości

ALICJA GONTAREK

Żydzi radzyńscy na fotografiach – błędy w opisach katalogu YIVO

ANDRZEJ TŁOMACKI

Struktura narodowościowo-wyznaniowa Kodnia w latach 1918-1944

IWONA STEFANIAK

Niemcy wobec Kościoła – Kościół wobec Niemców. Okupacja niemiecka w dekanacie radzyńskim w latach 1939-1944

DAMIAN SITKIEWICZ

Konstanty Bolesław Witkowski ps. Müller – komendant Obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski 1941-1944

JOANNA POTYRA-KOWALSKA

Konspiracja i podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950

PIOTR A. CZYŻ

Zarys dziejów bibliotek na ziemi włodawskiej do 1999 roku

ANNA ŁOSOWSKA

Jemu dar dobroci i wielkiej kultury był dany od Boga wraz z życiem – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)

ERNEST SZUM

Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego

MAŁGORZATA NIKONIUK

Ku “rozwiniętemu społeczeństwu socjalistycznemu” – inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 30 marca 1976 roku

ANNA DUBIS

Docent dr Mieczysław Marczuk

DAMIAN SITKIEWICZ

Listy Stanisława Doria Dernałowicza do Alicji Lutostańskiej z lat 1990-1992

SŁOWNIK BIOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNY RADZYNIA PODLASKIEGO I POWIATU RADZYŃSKIEGO. CZ. 3

Adolf Dykof 1907-1943 (Damian Sitkiewicz)

ks. Witold Kobyliński 1925-2014 (Szczepan Korulczyk)

RADZYŃSKIE SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI. CZ. 8 (Anna Wasak, Robert Mazurek)