• Polski
  • English
  • Русский

Stan zapełnienia

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 18, 2020

  1. Mateusz Pachucki: Rekruci z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej.
  2. Marek M. Kamiński, Ernest Szum: Prometeizm Janosika Podlaskiego w relacjach przyjaciół. Źródła do biografii Józefa Koryckiego.
  3. Damian Sitkiewicz: Dokumenty dotyczące Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Obwód Radzyń Podlaski w zbiorach Zygmunta Mańkowskiego i Ireneusza Cabana.
  4. Eugeniusz Wilkowski: Struktury podziemnej “Solidarności” rolniczej na Lubelszczyźnie w latach 1982-1989.
  5. Dariusz Magier: Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku.
  6. Tomasz Sajecki: Zwada pod Tarnowem – wielkie grodzisko z wczesnego średniowiecza.
  7. Paweł Orłowski: Bolączki mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie jego istnienia (1975-1976) w świetle listów i skarg do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej.

_____________________________________________________________________________________________________