Stan zapełnienia

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 17, 2019 

  1. Dariusz Wajs: Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku
  2. Małgorzata Miernik, Jacek Siurek: Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii
  3. Anna Łosowska: “Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem” – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)
  4. Tomasz Stańczuk: Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952)
  5. Ernest Szum: Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego
  6. Piotr A. Czyż: Zarys dziejów bibliotek na terenie ziemi włodawskiej do 1999 roku
  7. Dominika Leszczyńska: Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak
  8. Dariusz Magier: Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dóbr ziemskich Radzyń, wizja niepodległości

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

_____________________________________________________________________________________________________