Stan zapełnienia

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 17, 2019 

  1. Adriana Pogoda-Kołodziejak: “Energia narodowa” Wiatru od morza Stefana Żeromskiego. Recepcja utworu w 1922 roku
  2. Dariusz Wajs: Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku
  3. Małgorzata Miernik, Jacek Siurek: Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii
  4. Anna Łosowska: “Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem” – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)
  5. Tomasz Stańczuk: Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952)

6.

7.

8.

9.

10.

_____________________________________________________________________________________________________