Stan zapełnienia

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 18, 2020

 1. Mateusz Pachucki: Rekruci z gminy Siemień w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej

 

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 17, 2019 

 1. Dariusz Wajs: Ekspansja habsburska w XVI wieku w świetle dzieł wybranych polskich autorów z pierwszej połowy XVII wieku
 2. Małgorzata Miernik, Jacek Siurek: Adam Moczulski – sędzia pokoju powiatu radzyńskiego, urzędnik i ziemianin. Próba biografii
 3. Anna Łosowska: “Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem” – pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989)
 4. Tomasz Stańczuk: Między domem a tułaczką. Dzieje Róży Zamoyskiej z Różanki (1862-1952)
 5. Ernest Szum: Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego
 6. Piotr A. Czyż: Zarys dziejów bibliotek na terenie ziemi włodawskiej do 1999 roku
 7. Dominika Leszczyńska: Stanisław Wroński – artysta, powstaniec, sybirak
 8. Dariusz Magier: Sprawa polska na progu 1918 roku. Hrabiego Bronisława Szlubowskiego, właściciela dóbr ziemskich Radzyń, wizja niepodległości
 9. Andrzej Tłomacki: Struktura narodowościowo-wyznaniowa Kodnia w latach 1918-1944
 10. Anna Dubis: Docent dr Mieczysław Marczuk
 11. Alicja Gontarek: Żydzi radzyńscy na fotografiach – błędy w opisach katalogu YIVO
 12. Joanna Potyra-Kowalska: Konspiracja i podziemie narodowe w powiecie siedleckim w latach 1939-1950
 13. Małgorzata Nikoniuk: Ku “rozwiniętemu społeczeństwu socjalistycznemu” – inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 30 marca 1976 roku

_____________________________________________________________________________________________________