Stan zapełnienia

Materiały (naukowe) zakwalifikowane do tomu 16, 2/2018 (listopad 2018):

  1. Mariusz D. Bednarski: Dezercje młodzieży z brygad i oddziałów Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na przykładzie województwa lubelskiego
  2. Andrzej Tłomacki: Stosunki społeczno-polityczne w Kodniu w latach 1918-1944
  3. Artur Rogalski: Komplanacja i testament Anny Rostek czy podkomorzanki Anny Ossolińskiej? W sprawie tekstu Edwarda Kryńskiego “Czy Anna Rostkowa to podkomorzanka Anna Ossolińska?”
  4. Maciej Bosko: Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931
  5. Roman Głowacki: “Nie-Rzeczywistość” Strajkowy Biuletyn Informacyjny (18 listopada – 11 grudnia 1981) jako źródło do badań aktywności siedleckich studentów

_________________________________________________________________________________________________________