Stan zapełnienia

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 16, 2/2018 (październik 2018):

 1. Mariusz D. Bednarski: Dezercje młodzieży z brygad i oddziałów Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na przykładzie województwa lubelskiego
 2. Andrzej Tłomacki: Stosunki społeczno-polityczne w Kodniu w latach 1918-1944
 3. Artur Rogalski: Komplanacja i testament Anny Rostek czy podkomorzanki Anny Ossolińskiej? W sprawie tekstu Edwarda Kryńskiego “Czy Anna Rostkowa to podkomorzanka Anna Ossolińska?”
 4. Maciej Bosko: Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931
 5. Roman Głowacki: “Nie-Rzeczywistość” Strajkowy Biuletyn Informacyjny (18 listopada – 11 grudnia 1981) jako źródło do badań aktywności siedleckich studentów
 6. Andrzej Wawryniuk: Antypolska działalność ukraińskich nacjonalistów w kampanii polskiej 1939 roku
 7. Beata Walęciuk-Dejneka: Kobiety-ryby: ludowe wyobrażenia syren
 8. Monika Golec: Dwa żywioły? O strategii badań i związkach muzyki z literaturą
 9. Piotr A. Czyż: Nieznane dzieje ziemi włodawskiej. Wspomnienia Józefy Mikołajczykówny – łączniczki Zgrupowania Partyzanckiego “Jeszcze Polska nie zginęła”
 10. Ernest Szum: Bez wyroku. Postscriptum do losów Józefa Koryckiego

_________________________________________________________________________________________________________

Materiały naukowe (recenzowane) zakwalifikowane do tomu 17, 1/2019 (maj 2019)

 1. Adriana Pogoda-Kołodziejak: “Energia narodowa” Wiatru od morza Stefana Żeromskiego. Recepcja utworu w 1922 roku

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

_____________________________________________________________________________________________________