Radzyński Rocznik Humanistyczny

  • Polski
  • English
  • Русский

Jak Biała Podlaska stawała się stolicą województwa

Ani nowe województwo bialskopodlaskie, ani tym bardziej Biała Podlaska, nie były odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej funkcji przekonuje w nowo opublikowanym na naszych łamach artykule Małgorzata Nikoniuk. Wraz z przekazywaniem uprawnień następował coraz większy chaos organizacyjny, ponieważ organy nie były w stanie dostosować się do panującego, nowego dwustopniowego podziału administracji.  Zapraszamy do lektury. Continue reading

Co wynika z listów do Partii?

Partia komunistyczna sprawując dyktatorską władze w Polsce stanowiła jednocześnie ostateczny i najwyższy organ odwoławczy, do którego zwracali się ludzie ze swoimi problemami w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy na naszych łamach artykuł ukazuje przez pryzmat listów i skarg do PZPR  nastroje społeczne mieszkańców nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego. Przedstawione problemy wydają się charakterystyczne dla PRL.

Paweł Orłowski: Bolączki mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie jego istnienia (1975-1976) w świetle listów i skarg kierowanych do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. Continue reading

Grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa

W Zawadzie pod Tarnowem we wczesnym średniowieczu istniał wielki obiekt obronny z grodziskiem centralnym oraz ufortyfikowanymi podgrodziami. Gród pełnił funkcję militarną, umożliwiającą ochronę okolicznej ludności przed napadami koczowników ze wschodu oraz słowiańskich drużyn z południa i południowego zachodu. Wewnątrz toczyło się codzienne życie. W nowym artykule na naszych łamach analizę archeologiczną grodziska prezentuje Tomasz Sajecki w tekście: Zawada pod Tarnowem – wielkie grodzisko z wczesnego średniowiecza. Continue reading

Co myślał milicjant?

Nie jest to odważna teza wysunięta na przekór znanym dowcipom o milicjantach, lecz nowy artykuł na naszych łamach, przyczynek do historii formowania się kadry Milicji Obywatelskiej – komunistycznej formacji porządku i bezpieczeństwa publicznego – w powiecie Radzyń Podlaski. Dariusz Magier postanowił przeanalizować stosunek funkcjonariuszy milicji w powiecie radzyńskim do dwóch głównych elementów odpowiedzialnych za powojenne przemiany w Polsce: ustroju komunistycznego i Związku Sowieckiego. Jako podstawę źródłową rozważań wykorzystał charakterystyki kadry milicyjnej sporządzone przez sekretarza powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim na początku 1946 roku.

Zobacz: Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku. Continue reading

„Solidarność” rolników po 13 grudnia 1981 roku

Budowa i funkcjonowanie struktur podziemnych rolniczej „Solidarności” na terenie województwa lubelskiego to zagadnienie zbadane dotychczas w zakresie dalece niewystarczającym. Dlatego z przyjemnością zapraszamy do lektury wersji cyfrowej nowego na naszych łamach artykułu autorstwa dr. hab. Eugeniusza Wilkowskiego, świadka wydarzeń i głównego badacza dziejów NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie, który omawia źródła, stan badań oraz mechanizmy powstawania i rozpracowania przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa struktur konspiracyjnych rolników: Struktury podziemnej „Solidarności” rolniczej na Lubelszczyźnie w latach 1982-1989. Continue reading

Wynik ewaluacji w Index Copernicus

Z satysfakcją informujemy, że  „Radzyński Rocznik Humanistyczny” pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2018 roku wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018: ICV 2018 = 71.25.

Oznacza to wzrost wskaźnika o 16.83 pkt. w porównaniu z oceną za 2017 r.

Continue reading

Nabór materiałów do tomu za 2020 rok

Szanowni Autorzy,

coś się kończy – coś się zaczyna, informujemy, że pula materiałów do tomu 17 za 2019 rok została zamknięta. Tom ukaże się pod koniec września br.

Tym samym ogłaszamy nabór materiałów do przyszłorocznego tomu 18.