Radzyński Rocznik Humanistyczny

  • Polski
  • English
  • Русский

Wyniki ewaluacji w bazie Index Copernicus

Miło nam poinformować, że „Radzyński Rocznik Humanistyczny” pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.

Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019 ustalono na poziomie ICV 2019 = 70.90.

Zobacz więcej.

Jak Biała Podlaska stawała się stolicą województwa

Ani nowe województwo bialskopodlaskie, ani tym bardziej Biała Podlaska, nie były odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej funkcji przekonuje w nowo opublikowanym na naszych łamach artykule Małgorzata Nikoniuk. Wraz z przekazywaniem uprawnień następował coraz większy chaos organizacyjny, ponieważ organy nie były w stanie dostosować się do panującego, nowego dwustopniowego podziału administracji.  Zapraszamy do lektury. Continue reading

Co wynika z listów do Partii?

Partia komunistyczna sprawując dyktatorską władze w Polsce stanowiła jednocześnie ostateczny i najwyższy organ odwoławczy, do którego zwracali się ludzie ze swoimi problemami w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy na naszych łamach artykuł ukazuje przez pryzmat listów i skarg do PZPR  nastroje społeczne mieszkańców nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego. Przedstawione problemy wydają się charakterystyczne dla PRL.

Paweł Orłowski: Bolączki mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie jego istnienia (1975-1976) w świetle listów i skarg kierowanych do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. Continue reading

Grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa

W Zawadzie pod Tarnowem we wczesnym średniowieczu istniał wielki obiekt obronny z grodziskiem centralnym oraz ufortyfikowanymi podgrodziami. Gród pełnił funkcję militarną, umożliwiającą ochronę okolicznej ludności przed napadami koczowników ze wschodu oraz słowiańskich drużyn z południa i południowego zachodu. Wewnątrz toczyło się codzienne życie. W nowym artykule na naszych łamach analizę archeologiczną grodziska prezentuje Tomasz Sajecki w tekście: Zawada pod Tarnowem – wielkie grodzisko z wczesnego średniowiecza. Continue reading

Co myślał milicjant?

Nie jest to odważna teza wysunięta na przekór znanym dowcipom o milicjantach, lecz nowy artykuł na naszych łamach, przyczynek do historii formowania się kadry Milicji Obywatelskiej – komunistycznej formacji porządku i bezpieczeństwa publicznego – w powiecie Radzyń Podlaski. Dariusz Magier postanowił przeanalizować stosunek funkcjonariuszy milicji w powiecie radzyńskim do dwóch głównych elementów odpowiedzialnych za powojenne przemiany w Polsce: ustroju komunistycznego i Związku Sowieckiego. Jako podstawę źródłową rozważań wykorzystał charakterystyki kadry milicyjnej sporządzone przez sekretarza powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim na początku 1946 roku.

Zobacz: Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku. Continue reading

„Solidarność” rolników po 13 grudnia 1981 roku

Budowa i funkcjonowanie struktur podziemnych rolniczej „Solidarności” na terenie województwa lubelskiego to zagadnienie zbadane dotychczas w zakresie dalece niewystarczającym. Dlatego z przyjemnością zapraszamy do lektury wersji cyfrowej nowego na naszych łamach artykułu autorstwa dr. hab. Eugeniusza Wilkowskiego, świadka wydarzeń i głównego badacza dziejów NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie, który omawia źródła, stan badań oraz mechanizmy powstawania i rozpracowania przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa struktur konspiracyjnych rolników: Struktury podziemnej „Solidarności” rolniczej na Lubelszczyźnie w latach 1982-1989. Continue reading

Wynik ewaluacji w Index Copernicus

Z satysfakcją informujemy, że  „Radzyński Rocznik Humanistyczny” pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2018 roku wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018: ICV 2018 = 71.25.

Oznacza to wzrost wskaźnika o 16.83 pkt. w porównaniu z oceną za 2017 r.

Continue reading