• Polski
  • English
  • Русский

Rolnicy i Kościół

W czasie stanu wojennego Konferencja Plenarna Episkopatu Polski podjęła decyzję o powołaniu do życia nowej formy pogłębionego duszpasterstwa skierowanego do ludzi mieszkających na wsi.  Miała ona mocniej włączyć ich w życie Kościoła i przygotowywać do realizowania konkretnych celów w społecznościach lokalnych. Choć kierowana była do wszystkich mieszkańców wsi, najpełniej przyjęli ją rolnicy związani z ruchem Solidarności.

“Duszpasterstwo rolników (…) było jedną z form duszpasterskich Kościoła, wyraźnie kształtującą formacyjnie. Tego aspektu nie można nie zauważać przy odtwarzaniu przeszłości z tamtych lat. (…) Dla rolników związanych z Solidarnością było przestrzenią oparcia, pozwalającą na przejście przez najtrudniejszy okres. Bez tej formy aktywności Solidarność na wsi praktycznie nie miała możliwości przetrwania” – zauważa Eugeniusz Wilkowski w artykule Duszpasterstwo rolników diecezji lubelskiej lat 80. XX wieku. Zapraszamy do lektury najnowszego tekstu na naszych łamach.

Plakat z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach