• Polski
  • English
  • Русский

Recenzenci tomu 19/2021

  • dr Marcin Dąbrowski (IPN Lublin)
  • dr Alicja Gontarek (UMCS, IPN)
  • dr hab. Artur Górak (UMCS)
  • dr Janusz Kłapeć (IPN Lublin)
  • dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)
  • dr hab. Sergiusz Leończyk (UPH)
  • dr hab. Dariusz Magier (UPH)
  • dr hab. Leszek Wierzbicki (UMCS)