• Polski
  • English
  • Русский

Tom 19, 2021

Data publikacji wersji drukowanej: 5.11.2021

Strona redakcyjna i spis treści

ARTUR GOSZCZYŃSKI

O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem z 1621 roku

ARTUR GÓRAK

Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku

PIOTR A. CZYŻ

Wykaz ziemiaństwa powiatu radzyńskiego z lat 1882-1897 na podstawie rządowych publikacji Pamjatnyje Kniżki Siedleckoj Guberni

HALINA JARZĄB

Zarys dziejów dworu i majątku Mościbrody do 1944 roku

ALICJA GONTAREK

Z dziejów żydowskiej przedsiębiorczości w Radzyniu Podlaskim w okresie międzywojennym – przypadek przewoźnika samochodowego Henocha Gotesdynera (na tle sytuacji zarobkkowej transportu samochodowego w województwie lubelskim

ERNEST SZUM

Plutonowy Józef Łopatniuk (1907-1969). Podlaski obrońca Westerplatte

WOJCIECH PASZYŃSKI

“Edeljude” i cudowne ocalenie – przypadek bliskiej relacji Adolfa Hitlera z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945)

DAMIAN SITKIEWICZ

Albert Johann Goldgruber. Zbrodnicza działalność kapitana żandarmerii niemieckiej na powiaty bialski, puławski i radzyński w latach 1939-1944

WIESŁAW CHARCZUK

Kryptonim “Kruk”. Rozpracowywanie przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa ppor. Czesława Ługowskiego “Kobus” – żołnierza podlaskich konspiracyjnych struktur podziemia narodowego, późniejszego wieloletniego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Sokołowie Lubelskim

DARIUSZ MAGIER

Inżynier Ciecióra uzasadnia potrzebę zmiany hymnu narodowego z okazji powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

ZIEMOWIT BYLICKI

Mariawici w świetle dokumentów siedleckich struktur Urzędu do Spraw Wyznań (1950-1989)

MAŁGORZATA NIKONIUK

“W imię społecznego dobra”. Czyny społeczne i partyjne na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1975-1989. Przyczynek do dalszych rozważań

EUGENIUSZ WILKOWSKI

Duszpasterstwo rolników diecezji lubelskiej lat 80. XX wieku

X. STANISŁAW DZYR

Stefan Kozak “Dawidy na szlaku bojowym”

IRENA KULIK

O “Nazwiskach krasnostawian w II połowie XVIII wieku na podstawie metryk osób zmarłych z okresu 1748-1786” na I Międzynarodowych Spotkaniach Onomastycznych

RALAND YELIANEVICH

Zamach w mińskim metrze 11 kwietnia 2011 roku, czyli kara śmierci w pół roku

ANNA WASAK, ROBERT MAZUREK

Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami. Cz. 10