• Polski
  • English
  • Русский

Метод цитирования

Предложение по библиографическому описанию статей в электронной версии:

M. Nikoniuk, Problemy rozwoju województwa bialskopodlaskiego w początkowym okresie funkcjonowania (1975–1979), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, https://doi.org/10.36121/RRH.NIKONIUK.18.2020