• Polski
  • English
  • Русский

Jesteśmy w ERIH PLUS!

Miło nam poinformować, że “Radzyński Rocznik Humanistyczny” został wciągnięty na listę czasopism indeksowanych przez European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

ERIH PLUS jest kontynuacją bazy indeksacyjnej ERIH, powstałą na mocy porozumienia The European Science Foundation (Europejskiej Fundacji Nauki, ESF) oraz Norwegian Social Science Data Services (Norweskiego Biura Informacji Naukowej, NSD) z 2014 roku. ERIH PLUS prowadzi indeks referencyjny dla czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Celem bazy jest zwiększenie globalnego dostępu do wysokiej jakości badań w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w Europie oraz ułatwienie dostępu do czasopism naukowych opublikowanych we wszystkich językach europejskich. Indeks ERIH PLUS obejmuje pierwotne listy ERIH, które początkowo dotyczyły wyłącznie dyscyplin humanistycznych, a „plus” w nazwie oznacza poszerzenie bazy o nauki społeczne.