• Polski
  • English
  • Русский

Mariawici i Urząd do Spraw Wyznań

Artykuł Ziemowita Bylickiego porusza temat działalności Urzędu do Spraw Wyznań względem mniejszościowego Kościoła mariawickiego. Autor określa zakres kontaktów między UdSW a Kościołem mariawickim, na podstawie którego kreśli obraz mariawitów wyłaniający się z dokumentacji wytworzonej przez Urząd, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Zapraszamy do lektury.