• Polski
  • English
  • Русский

Herb jako środek wynarodowienia

W XIX wieku władze rosyjskie prowadziły, nigdy nieukończoną, akcję opracowania i legalizacji nowych herbów miejskich. Artur Górak w swoim artykule Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku analizuje to przedsięwzięcie heraldyczne Imperium Rosyjskiego na przykładzie projektów herbów dla miast powiatu radzyńskiego, czyli Radzynia i Międzyrzeca. Zapraszamy do lektury.