• Polski
  • English
  • Русский

Jak inżynier Ciecióra hymn Polski zmieniał

W grudniu 1948 r. członek partii komunistycznej inżynier Franciszek Ciecióra złożył wniosek o zmianę polskiego hymnu narodowego z okazji zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Zapraszamy do lektury edycji tego dokumentu, starszego o 4 lata od dotychczas znanej próby zmiany polskiego hymnu narodowego podjętej przez Bolesława Bieruta. Dariusz Magier rozważa na ile wpływ na jego powstanie miała atmosfera spowodowana przez propagandę rządzących, a na ile osobiste cechy charakteru i sytuacja życiowa autora wniosku.

Przejdź do artykułu