• Polski
  • English
  • Русский

Co myślał milicjant?

Nie jest to odważna teza wysunięta na przekór znanym dowcipom o milicjantach, lecz nowy artykuł na naszych łamach, przyczynek do historii formowania się kadry Milicji Obywatelskiej – komunistycznej formacji porządku i bezpieczeństwa publicznego – w powiecie Radzyń Podlaski. Dariusz Magier postanowił przeanalizować stosunek funkcjonariuszy milicji w powiecie radzyńskim do dwóch głównych elementów odpowiedzialnych za powojenne przemiany w Polsce: ustroju komunistycznego i Związku Sowieckiego. Jako podstawę źródłową rozważań wykorzystał charakterystyki kadry milicyjnej sporządzone przez sekretarza powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim na początku 1946 roku.

Zobacz: Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku.