• Polski
  • English
  • Русский

Wynik ewaluacji w Index Copernicus

Z satysfakcją informujemy, że  „Radzyński Rocznik Humanistyczny” pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2018 roku wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018: ICV 2018 = 71.25.

Oznacza to wzrost wskaźnika o 16.83 pkt. w porównaniu z oceną za 2017 r.

Zapraszamy do sprawdzenia kształtowania się wskaźników ewaluacji naszego pisma w Index Copernicus International w ostatnich latach w Paszporcie Rocznika.